یک پیشنهاد رقابت به همه ی کل کلی یا

یک مسابقه یک نفر از ما چه دختر چه پسر می تواند با یکی از شما ها کل کنند

جایزه :آبروی آن تیم

زمان :۱۱/۱/۱۳۸۹

بیاین عضو بشین

یک نماینده از خودتونو بفرستین

حتمآ بیاین

نوشته شده توسط محمد رضا (مدیر وبلاگ) در پنجشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۸۹ |